:: Winnen online win prijzen :: :: Wordt VIP en speel mee voor de extra prijs bij de Mega Jackpot :: :: De Mega Jackpot staat nu op : 1008.50 ::

Click me

Spel voorwaarden Nr1Winnen.nl

Deze pagina is aan aanvulling op de Algemene Voorwaarden.


Artikel 14. De quiz
14.1. Een quiz op Nr1Winnen.nl bestaat uit 10 tot 15 kennisvragen, dit kan per quizronde verschillen, die zo snel mogelijk via de website beantwoord dienen te worden.
14.2. Na het registreren heeft de deelnemer het recht om zo vaak de deelnemer dit wil de quiz op Nr1Winnen te spelen, om de quiz te kunnen spelen moet de deelnemer gebruik maken van een auth.code welke vis de website aangekocht dient te worden.
14.3. De kennisvragen verschillen per ronde periode. De moeilijkheidsgraad van de kennisvragen zijn voor alle deelnemers hetzelfde.
14.4. De periode van een quizronde op Nr1Winnen.nl staat op de website vermeld. Na het verstrijken van de looptijd wordt automatisch een nieuwe quizronde op Nr1Winnen.nl aangemaakt, tenzij anders is aangegeven, bijvoorbeeld doordat de website wordt opgeheven.
14.5. De tijd waarbinnen de kennisvragen moeten worden beantwoord begint te lopen op het moment dat de deelnemer op de knop "Start de Quiz." drukt, die beschikbaar is na het invullen van een geldige auth.code via de website van Nr1Winnen.nl

Artikel 15. Winnaar
15.1. Na het verstrijken van de looptijd van een quizronde op Nr1Winnen.nl, worden de winnaars persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail of telefonisch contact. Via de website van Nr1 Winnen kunnen alle deelnemers via het persoonlijke account zien wat elke deelnemer zijn/haar resultaten zijn, op die manier is het dan ook gelijk duidelijk wie op welke ranking/positie staat. Daarnaast word een ieder door middel van een e-mail op de hoogte gebracht als er iemand een bepaalde positie verbeterd heeft zodat men opnieuw de mogelijkheid heeft zijn eigen ranking/postitie te verbeteren. De nummer 1 winnaar is de deelnemer die in de looptijd van de quizronde het beste resultaat heeft behaald. Dit betekent dat de winnaar alle kennisvragen foutloos moet hebben beantwoord en dit gedaan heeft in de snelste tijd. Daarna volgen de deelnemers 2 tot en met 6 in ranking/postitie ook zij moeten alle vragen foutloos beantwoord hebben en vervolgens wordt er gecheckt op de 2e beste tijd 3e beste tijd tot en met de 6e beste tijd.
15.2. De snelheid waarmee de deelnemer de kennisvragen van Nr1Winnen beantwoordt, wordt op een duizendste van een seconde nauwkeurig gemeten.
15.3. De winnaar wint één van de prijzen die op de website staan vermeld, tenzij artikel 15.8 van toepassing is.
15.4. Indien meerdere deelnemers alle kennisvragen foutloos en met dezelfde tijd hebben beantwoord, dan zullen al deze deelnemers winnaar zijn resp. 1 tot en met 6 qua beste tijd. 15.4.1. Dit houdt tevens in dat prijzen niet gedeeld worden maar elke winnaar de prijs in zijn geheel krijgt zoals op de website vermeld staat voor de desbetreffende ronde waarin de prijs is gewonnen. Voor de duidelijkheid: als bijvoorbeeld twee deelnemers de zelfde tijd hebben en alle vragen ook beide foutloos hebben beantwoord en een prijs ranking hebben behaald dan krijgen beide de zelfde prijs welke op de website vermeld staat voor die ranking.
15.5. De deelnemer zal er via e-mail of telefonisch door IMC Online bv van op de hoogte worden gesteld dat hij/zij een winnaar is van Nr1Winnen.
15.6. De prijs wordt op het door de winnaar kenbaar gemaakt adres door IMC Online bv dan wel door haar ingeschakelde derde geleverd.
15.7. De winnaar kan geen aanspraak maken op de prijs indien: 
a. de winnaar niet de minimale leeftijd heeft van 18 jaar;
b. de gegevens welke bij registratie door de deelnemer onjuist zijn ingevuld;
c. de winnaar niet binnen 2 weken, nadat hij een e-mail bericht of sms-bericht van IMC Online bv heeft ontvangen, aan IMC Online bv heeft laten weten op welk adres de prijs geleverd kan worden en dit adres dient overeen te komen met het adres welke is ingevuld bij registratie.
15.8. Indien de winnaar overeenkomstig artikel 15.9. geen aanspraak kan maken op een prijs, dan zal tot winnaar worden uitgeroepen de deelnemer die het op één na beste resultaat heeft behaald.
15.10. Over de uitslag van een quizronde op Nr1Winnen.nl kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 16. Kosten en betaling
16.1. De deelname kosten,Credits, bedragen maximaal € 2,50 incl. btw per keer om de vragen van een quiz te kunnen beantwoorden, bij aankopen van meerdere credits te gelijk is dus prijs per credit goedkoper.
16.2. De credit kosten worden:

a. door op de website vermelde Paypal link; of
b. via op de website vermelde iDEAL link betaald door de deelnemer, deelnemer ontvangt dan direct via door de deelnemer aangegeven e-mailadres bij registratie de auth.code om deel te kunnen nemen aan de quiz, afhankelijk van de aankoop om deze auth.code 1 - 3 of 7 keer te kunnen gebruiken.
c. aangekochte niet gebruikte credits/auth.code kunnen ingewisseld worden door de deelnemer bij IMC Online bv waarbij IMC Online de waarde van de credits door de deelnemer opgegeven bankrekening zal terug storten. Free Credits of credits welke op een andere manier gratis zijn verkregen zijn niet inwisselbaar.

Artikel 17. Prijs
17.2. Indien de getoonde prijs op de website niet meer, of zeer moeilijk te verkrijgen is, is IMC Online bv gerechtigd een gelijkwaardige alternatieve prijs aan te bieden.

 

Een ieder die een nieuwe kandidaat aanbrengt krijgt 1 credit gratis.

Tags:  Spel Winnen Online Kwis Win Prijzen,  spel, winnen, Online, kwis, win, prijzen, geld,  Spel Winnen Online doe je hier bij Nr1Winnen.nl. Met steeds een Mega Jackpot

web analytics